Lukas:ni – katalóg odkazov
….katalóg odkazov www.lukasini.6f.sk

Všetky odkazy obsahujúce kľúčové slovo ‘triedenie odpadu’

Odvoz odpadu

BRANTNER Slovakia s.r.o. Prenajímame kontanjnery na odpad. Zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny. Disponujeme zariadenim na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel.