Lukas:ni – katalóg odkazov
….katalóg odkazov www.lukasini.6f.sk

Odkazy v kategórii ‘Vzdelanie’

http://www.apmedia.sk

Integrácia systémových riešení znamená, že vám uľahčíme život pomocou techniky. Či potrebujete vaše riešenie aplikovať na komunikačné, prezentačné alebo iné účely, náš tím špecialistov sa postará o komplexné naprojektovanie, inštaláciu a dodanie služby.

Cudzie slová

VýznamSlova.sk – Veľký slovník cudzích slov online, významy slov, cudzie slová, prevzaté slová, synonymá slov a definície slov.

Lex Lingea – odborné jazykové vzdelávanie

Inštitút pre odborné jazykové vzdelávanie Lex Lingea vznikol z praxe úradných prekladateľov, ktorí svoje vedomosti ponúkajú odbornej verejnosti.Kladie dôraz na perfektnú znalosť jazyka, a to nielen na hovorovej, ale najmä na odbornej úrovni.

Firemní vzdělávání a mentální koučink

Specializovaně se zaměřujeme na obor systemika, jenž je základem kurzů pro vrcholné managery. Systemické vedení firem je zárukou největšího možného ekonomického růstu společností.


„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich