Lukas:ni – katalóg odkazov
….katalóg odkazov www.lukasini.6f.sk

Odvoz odpadu


BRANTNER Slovakia s.r.o. Prenajímame kontanjnery na odpad. Zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu. Triedime a zhodnocujeme druhotné suroviny. Disponujeme zariadenim na výrobu alternatívnych palív pre cementársky priemysel.

Komentáre
Prezretý 211 x

Kľúčové slová: , , ,Srank

Vaša verejná IP adresa: 88.86.120.249